www.uboncctv.com

ค่าบริการ (MA) Maintenance Service Agreement

฿10000.00
บริการดูแลและบำรุงรักษา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ให้คำปรึกษากับผู้ใช้งานเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ค่าบริการ
  • รหัสสินค้า : 000429

รายละเอียดสินค้า ค่าบริการ (MA) Maintenance Service Agreement

ค่าบริการ (MA) Maintanance Service Agreement ต่อ 1 ปี ต่อ 1 ระบบ ( ไม่เกิน 4 ครั้ง ต่อ ปี)

เริ่มต้นที่ 10,000 บาท (ไม่รวมภาษีมุลค่าเพิ่ม)

บริการดูแลและบำรุงรักษา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ให้คำปรึกษากับผู้ใช้งานเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ

จัดทำเอกสารใบงาน  รายงาน  ถ่ายรูปการทำงาน

>ระยะทางไปกลับไม่เกิน 30 กิโลเมตร

>เพิ่มค่าเดินทาง กม. ละ 10 บาท

วัดระยะทางจาก ตำแหน่งนี้ถึงหน้างาน

เขตพื้นที่บริการ

อุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,สุรินทร์,ยโสธร,อำนาจเจริญ,แขวงจำปาสัก

โทร. 045-953153,045953154  www.ictsupport.co.th

*แจ้งรายละเอียดการทำงานได้ที่

Email  : @ictsupport.co.th

LINE Official Account  : @ictsupport
/* Products stats */