www.uboncctv.com

ข้อมูลการชำระเงิน


สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

บัตรเครดิต - บัตรเดบิต

บัตรเครดิต - บัตรเดบิต

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

อินเทอร์เน็ต แบงค์กิ้ง

อินเทอร์เน็ต แบงค์กิ้ง

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

บริษัท ไอซีที ซัพพอร์ท จำกัด

946-2-02355-0

( ออมทรัพย์ )